WZGÓRZE ROLANDA NIEBAWEM W (OD)BUDOWIE

W dniu 22 marca 2018 r. zostały podpisane umowy na wykonanie zadań tj. „Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno – rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie” oraz „ Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Wzgórza Rolanda w m. Łobez”.

News will be here

Pierwszy zakres obejmuje prace polegające na rewaloryzacji zabytkowego Wzgórza Rolanda na terenie działki o nr ewid. 1717/16, położonej w obrębie nr 1 miasta Łobez poprzez uczytelnienie zachowanych elementów małej architektury tj. schodów gruntowych, kamieni  i monumentów, kompozycji układów kamiennych, układu osi kompozycyjnych.

Wykonanie szeregu prac konserwatorskich, zgodnie z programem prac konserwatorskich, związanych z konserwacją kamienia, wzmocnienia murów kamiennych oraz murów oporowych, renowacji stopni schodów wykonanych z lastrika. Odsłonięcie (z warstwy humusu) pierwotnych posadzek i krawężników. Oczyszczenie terenu z wtórnych drzew i krzewów wraz z korzeniami, przeprowadzenie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych, korygujących i rozluźniających na drzewach przeznaczonych do zachowania.

Łączny koszt realizacji wynosi 889.659,00 zł. Drugi zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej dojazdowej do polany w Parku Miejskim Łobzie przy ul. Wojska Polskiego. Łączny koszt realizacji wynosi 215.004,00 zł. Wykonawcą zadań jest Firma Usługowo-Handlowa SMAD-KOP Dariusz Szczygieł z Ząbrowa.

Źródło: UM Łobez

27-03-2018 Redakcja

Dodaj komentarz

REKLAMA P1
REKLAMA P1 - MARAL Hurtownia BHP
REKLAMA [P2]

SONDA

Czy podoba Ci się portal eŁobez.pl?

TAK
NIE

OGŁOSZENIA