USUWANIE AZBESTU z terenu Gminy Łobez 2022r.
News will be here

 

Burmistrz Łobza informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  ogłosił nabór w konkursie „AZBEST 2022” i dysponuje on środkami finansowymi na ten cel, dlatego Gmina Łobez planuje zwrócić się o dotację na zadania z zakresu usuwania azbestu z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Łobez, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie  z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. 

Z przedmiotowego projektu planuje się dofinansować:

- demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Do dofinansowania można zgłosić tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, związki międzygminne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Przedsiębiorcy, w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, składają wnioski indywidualnie, według odrębnych warunków przewidzianych w Regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

W związku z powyższym, osoby planujące skorzystanie z przedmiotowego dofinansowania, do dnia 06.04.2022 r., powinny przedłożyć Burmistrzowi Łobza stosowny wniosek, zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Łobzie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz informację o wyrobach zawierających azbest, która stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), dostępny w Urzędzie Miejskim przy ul. Niepodległości 13, pok. nr 8 lub u Sołtysów.  

O wszelkich sprawach związanych z powyższym zadaniem z zakresu usuwania azbestu z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Łobez, mieszkańcy Gminy Łobez będą informowani na bieżąco w lokalnej prasie lub na stronie internetowej Urzędu.

 

Źródło: UM Łobez

Zdjęcie: UMiG Pełczyce

01-03-2022 Redakcja

Dodaj komentarz

REKLAMA P1
REKLAMA P1 - MARAL Hurtownia BHP
REKLAMA [P2]

SONDA

Czy podoba Ci się portal eŁobez.pl?

TAK
NIE

OGŁOSZENIA